1. Home
  2. Кафедра менеджменту

Кафедра менеджменту

Гуцалюк Олексій Миколайович

завідувач  кафедри,

доктор економічних наук, професор

академік Академії економічних наук України

У 2010 році закінчив магістратуру Кіровоградського національного технічного університету за спеціальністю «Облік і аудит». 

У 2011 році здобув другу вищу освіту в магістратурі Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

У 2016 році отримав кваліфікацію юриста за напрямом підготовки «Правознавство» в Національній академії внутрішніх справ. 

У 2019 році здобув ступінь вищої освіти магістра зі спеціальності «Філологія. Переклад» в Класичному приватному університеті. 

У 2019 році захистив дисертацію «Теоретико-методологічне забезпечення управління корпоративними інтеграційними процесами» на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2014 року здійснює наукове керівництво магістрантами та аспірантами, є сертифікованим експертом з питань розробки, розвитку та впровадження новітніх освітніх програм, технологій і методик навчання в Україні та країнах ЄС. Активно займається науковою діяльністю, бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, є керівником 5 тем науково-дослідних робіт кафедри. Під науковим керівництвом Гуцалюка О.М. захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

 Автор понад 120 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 8 монографій, 7 навчально-методичних посібників).

Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми управління організаціями, підприємствами і установами.