1. Home
 2. Науковий відділ

Науковий відділ

Науковий відділ університету забезпечує організацію науково-дослідної роботи науково-педагогічного колективу, що є обов’язковою складовою їх діяльності поряд з навчальною, методичною, організаційною та виховною роботою.

ОСНОВНИМИ ФУНКЦІЯМИ НАУКОВОГО ВІДДІЛУ Є:

 • складання загального плану науково-дослідної роботи МЄУ на поточний навчальний рік, виходячи з відповідних планів кафедр;
 • вироблення оптимальної структури планування та ефективних форм науково-дослідної роботи кафедр й інститутів в цілому;
 • координація та узгодження діяльності кафедр по реалізації ними планів НДР;
 • здійснення поточного контролю за виконанням кафедрами планів їхньої наукової роботи;
 • узагальнення та аналіз результатів науково-дослідної роботи інститутів за підсумками навчального року;
 • підготовка аналітичних довідок про стан наукової роботи МЄУ на вимогу ректорату і Вченої ради;
 • відслідковування зовнішньої наукової інформації про проведення іншими ЗВО і науковими установами конференцій, семінарів, «круглих столів» тощо і оперативне доведення до відома директорів інститутів і завідувачів кафедр;
 • отримання та накопичення інформації через мережу Інтернет;
 • підготовка проєктів нормативних документів (наказів, розпоряджень), що регулюють науково-дослідну роботу в МЄУ та доведення їх змісту до відома директорів інститутів та завідувачів кафедр;
 • створення електронної версії бази даних науковців МЄУ;
 • виконання підготовчої роботи до проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсів, семінарів, конгресів тощо;
 • координація участі співробітників МЄУ у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних наукових заходах;
 • координація роботи інститутів МЄУ в питаннях планування та проведення студентських наукових конференцій, конкурсів, гуртків;
 • співпраця з органами студентського наукового товариства університету, надання їм наукової та методичної допомоги.

НАУКОВИЙ ВІДДІЛ ЗДІЙСНЮЄ КООРДИНАЦІЮ РОБОТИ ТА НАДАЄ ПІДТРИМКУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИМ ЦЕНТРАМ, ЩО ФУНКЦІОНУЮТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ.